22-05-2017

Сьогодні бібліотека – це цілий центр у якому користувачі можуть не лише знайти потрібну їм інформацію (як з друкованих джерел так і в мережі Інтернет), але й корисно та цікаво провести дозвілля. Впровадження комп’ютерних технологій надає бібліотекам унікальний шанс розвитку нових напрямків в їх діяльності.

Одним із компонентів інформатизації є автоматизація. Впровадження автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС) дозволить поетапно позбавити фахівців бібліотеки рутинної праці, а користувачам – створити ефективніші комфортний сервіс у пошуку інформації.

Тому нашою бібліотекою за базове було обрано ліцензійне програмне забезпечення українського виробника (на сьогодні левова частка усіх АБІС є російського або американського виробництва) “УФД/Бібліотека”, створене на основі сучасних технологій і стандартів обробки та передачі інформації, що передбачає автоматизацію основних виробничих циклів бібліотеки.

Система “УФД/Бібліотека” призначена для автоматизації роботи бібліотеки: комплектування бібліотечного фонду, обробку документів, обслуговування користувачів. Система дає змогу працювати в мережі одночасно великій кількості користувачів та передбачає захист від несанкціонованого доступу. Тому кожний користувач має свої власні ім’я, пароль та повноваження, встановлені програмою.

Із створенням електронного каталогу в комп’ютеризованих бібліотеках значно підвищується якість і швидкість пошуку, ефективність роботи бібліотекарів при мінімальних затратах на комплектування і обробку. Створення баз даних електронного каталогу, підтримуючи усі класичні підходи до каталогізації документів, надає користувачам більш широкі можливості для пошуку, створює додаткові, нетрадиційні пошукові елементи, дозволяє пошук за декількома елементами одночасно.

На поточний момент здійснено понад 200 інсталяцій системи “УФД/Бібліотека” в Україні переважно в університетах, а також публічним та відомчих бібліотеках, що у майбутньому надасть можливість розширюватися до міжбібліотечного, міжрегіонального, а з часом його межі стануть ще ширшими.

Нині працівники Ківерцівської районної бібліотеки розпочали роботу по створенню електронного каталогу наявного у бібліотеці фонду. По завершенню його створення, читачі бібліотеки на нашому сайті зможуть дізнатися чи є потрібна їм книга у фонді бібліотеки.