10-04-2017

06-07 квітня 2017 р. у м. Києві Національною бібліотекою України ім. Ярослава Мудрого за сприяння Міністерства культури України було проведено X Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Бібліотека і книга в контексті часу”, тема року – “Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів”.

У роботі конференції взяли участь понад 150 осіб, у тому числі представники Міністерства культури України, Проектного офісу секторальної децентралізації, місцевих державних адміністрацій, керівники національних, державних, обласних, районних та міських бібліотек, провідні фахівці з відповідних напрямів бібліотечної діяльності. Від Волинської області у роботі конференції взяли участь директор Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки Людмила Стасюк та директор Ківерцівської районної централізованої бібліотечної системи Любов Михальчук.

Було розглянуто комплекс питань, пов’язаних з основними напрямами розвитку і модернізації бібліотек України, а саме:

  • публічні бібліотеки: структурні зміни як результат реформи децентралізації;
  • європейський досвід для бібліотек України;
  • трансформація методичної функції бібліотек як вимога часу;
  • координація роботи бібліотек: кращі практики і перспективи;
  • досвід участі бібліотек у міжнародних проектах та програмах.

Учасниками конференції зазначалося, що бібліотеки відіграють важливу роль у забезпеченні права громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки і освіти.

У результаті реформи децентралізації, яка стартувала у 2014 р.,  територіально-адміністративні одиниці базового рівня (громади) повинні будуть забезпечити надання населенню за місцем проживання переважної кількості публічних послуг.

Зокрема, до повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня належить розвиток місцевої інфраструктури, у т. ч. інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення; утримання та організація роботи бібліотек, будинків культури, клубів.

При цьому держава відмовилася від надання субвенції місцевим бюджетам із державного бюджету на підтримку культури. Тому утримання закладів культури повністю забезпечується органами місцевого самоврядування.

Децентралізація створює можливості для формування більш відповідальної та ефективної системи управління на низовому рівні. Але вона несе і загрози, зокрема пов’язані з підвищенням територіальної асиметрії у розвитку, зменшенням макроекономічної стабільності.

Безпосередньо процеси децентралізації впливають і на функціонування бібліотек та вимагають удосконалення нормативно-правової бази бібліотек, суттєвого поліпшення їх матеріально-технічної бази, вирішення питання поповнення бібліотечних фондів, застосування нових інформаційних технологій у всіх бібліотечних процесах.

Не можуть не турбувати випадки порушення органами місцевого самоврядування законодавства у процесі організації бібліотечного обслуговування в об’єднаних територіальних громадах.

Враховуючи актуальність питань, що розглядалися в ході проведення Конференції, її учасники звертаються до Міністерства культури України з пропозиціями:

  • ініціювати підготовку нової редакції Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”;
  • прискорити затвердження Мінімального кошика послуг, які надаються закладами культури державної та комунальної форм власності;
  • посилити координацію з Професійною спілкою працівників культури України, Українською бібліотечною асоціацією, іншими громадськими організаціями щодо представництва інтересів бібліотек, захисту трудових прав бібліотечних працівників;
  • вирішити організаційні та фінансові питання щодо впровадження у практику роботи, публічних бібліотек Універсальної десяткової класифікації та розглянути питання уніфікації лінгвістичного забезпечення процесів каталогізування документів;
  • вирішити питання технічного забезпечення створення Державного реєстру національного культурного надбання у частині книжкових пам’яток та ін.