18-11-2010

18.11.2010 . ̳ . . ʳ. . , , ’ . . .  «ʳ: » «ʳ: ».