04-03-2014

Бібліотека є інформаційним та культурно-просвітницьким закладом, який у своїй роботі керується Законом України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, статутом, правилами користування бібліотекою та ін.

На даний час бібліотеки знаходяться в такому стані, що їм самим потрібно привертати увагу громади та влади до себе для спільного вирішення проблем функціонування, визначення напрямків розвитку бібліотеки, для більш вдалішого задоволення інформаційних потреб сучасного користувача.

Саме з цією метою в 2012 році при центральній районній бібліотеці було створено читацьку раду, яка розглядає питання покращення матеріально-технічної бази бібліотек, контролює надходження та використання коштів, вирішує загальні питання по обслуговування користувачів.

У вівторок, 4 березня 2014 р., відбулося чергове засідання читацької ради на якому було заслухано звіт директора РЦБС Л. І. Михальчук про надходження та використання коштів у 2013 р., про нові шляхи залучення користувачів, було поінформовано про написання міжнародних грантів та участь у всеукраїнських проектах та конкурсах, перемога в яких надасть можливість впровадження нових послуг для залучення більшої кількості нових користувачів.